Project naam

Onderzoek en strategieontwikkeling voor effectieve verbetering netwerkdiensten portfolio van groot ICT bedrijf voor Top 500 klanten

Probleemschets

Het netwerkdiensten portfolio sluit niet aan op de wensen van de Top 500 klanten.

Oplossing
  • Doorlichten netwerkdiensten portfolio en wijze van beschikbaarstelling.
  • Werk verbeterscenario’s uit.
  • Ontwikkelstrategie voor creëren draagvlak.
Resultaat
  • 3-tal organisatie en portfolio scenario’s uitgewerkt en opgeleverd.
  • Strategie uitgewerkt en afgestemd.
  • Verbeterde klantpropositie, waardoor beter business potentieel.