Planning & Control

Het geheim van de goede dingen doen?

Wilt u voorbereid zijn op veranderingen in en buiten de organisatie? Wilt u de concurrentie voor zijn? Een gedegen strategie kan daarbij helpen zodat iedereen in de organisatie met de goede dingen bezig is. 

ValueXL helpt

ValueXL heeft jarenlange ervaring met het vormgeven en inrichten van strategie ontwerp, implementatie en bewaking bij diverse organisaties.

Wij helpen u uw planning & control cyclus op strategisch, tatisch of operationeel niveau op te zetten. 

Zo werkt ValueXL

Bij het vomgeven van de planning & control cyclus hanteren wij het volgende model:

 

Wij helpen u bij:

  1. Het ontwikkelen van een organisatiebreed gedragen visie en missie
  2. Het vormgeven van de strategie  waarin aan bod komen de producten of diensten  die worden aangeboden, de klantbehoeften waarin wordt voorzien, de klanten van de organisatie, de t.o.v. de concurrentie onderscheidende processen, de benodigde organisatiestructuur en cultuur. 
  3. Het omzetten van de strategie in doelen, kpi's en actieplannen met bijbehorende begrotingen
  4. Het opstellen van implementatieplannen om de actieplannen uit te voeren
  5. Het evalueren, monitoren van de uitvoering
  6. Het bijsturen van de uitvoering of het herijken van de gekozen strategie

Wilt u ook de goede dingen doen? Maak een afspraak.​