Profiel

Ons profiel

Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van kwaliteit en klanttevredenheid. Daartoe volgen wij de nieuwste ontwikkelingen en hanteren een speciale methode voor het stapsgewijs realiseren van "customer intimacy" processen in organisaties. Dit als antwoord op het creëren van een flexibele klantgerichte organisatie die snel kan inspringen op de ontwikkelingen in een sterk veranderende markt. Wij hebben veel praktische kennis en ervaring opgedaan in het werkveld. Daardoor zijn wij in staat om de praktijk te verbinden aan de theorie. 

Naast het helder maken van organisatorische vraagstukken, weten wij deze ook te vertalen naar pragmatische en haalbare oplossingen. Dat betekent een project van onderzoek, implementatie en beheer, van begin tot eind succesvol uitgevoerd.

Onze kracht kan als volgt worden samengevat:

  • veel ervaring met integrale innovatie van de bedrijfsvoering m.b.t. kwaliteit en klanttevredenheid op meer niveaus en aandachtsgebieden;
  • onze VIP aanpak maakt het stapsgewijs realiseren van "customer intimacy” mogelijk;
  • organisatorische vraagstukken vertalen wij helder naar pragmatische en haalbare oplossingen;
  • wij adviseren en begeleiden managers bij het realiseren van doelen in complexe situaties;
  • ons uitgebreide relatienetwerk met ervaren professionals stelt ons in staat projecten te realiseren langs de totale “business cycle”;
  • wij voeren een project uit tegen een  van tevoren overeengekomen vast bedrag;
  • altijd verantwoordelijk voor het eindresultaat, ook bij raadpleging en inzet van derden;

ValueXL richt haar dienstverlening op het segment "Klein en Midden Zakelijke Markt" in de BtB markt.