Project naam

Strategieontwikkeling en implementatie van programma “Kwaliteit” bij Aegon.

Probleemschets

De verzekeringsbranche heeft zware imagoschade opgelopen vanwege de “woekerpolis” affaire. De branchevereniging wil nu “klantgerichtheid” en “kwaliteit naar de klant” stimuleren. Het behalen van het “Kwaliteit Keurmerk Verzekeringen” (KKV) is de eerste stap.

Dit aspect dient echter onderdeel te zijn van “Kwaliteit” in brede zin.

Oplossing

Ondersteun Marketing Programma management bij de strategische ontwikkeling van het aspect “kwaliteit” als apart aandachtsgebied binnen Aegon.

Resultaat
  • Reviewdocumenten KKV
  • Review reeds door Aegon ontwikkeld PVA “Kwaliteit”
  • Missie en Visie van “Kwaliteit” uitgewerkt
  • Introductie en ontwikkeling van een blauwdruk voor een “Business Information Plan” (BIP), als basis voor een Programmaplan
  • Concept BIP uitgewerkt voor bepaling IST situatie
  • Gewenste SOLL situatie bepaald
  • BIP aspecten besproken om de “gap” tussen IST en SOLL helder te krijgen
  • Basis strategieën en tactische aanpak voor realisatie Programmaplan Kwaliteit  uitgewerkt