Visie

Onze visie

ValueXL wil organisaties ondersteunen in hun streven echte toegevoegde waarde te bieden aan hun klanten, gebruikers en andere belanghebbenden. Daardoor vergroten zij de klanttevredenheid, hetgeen weer leidt tot meer omzet, resultaat en een beter imago.

De snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en sterk wijzigende klantbehoeften betekenen dat organisaties zich meer moeten richten op de wensen van de individuele klant. Het laten aansluiten van de eigen dienstverlening op de business van de klant is daarbij essentieel. Veel organisaties kunnen daar met hun bestaande business model en businessplanning moeilijk aan voldoen.

ICT innovaties kunnen pas een bijdrage leveren aan de winstgevendheid en kracht van een organisatie, indien eerst voldaan is aan het vernieuwen van hun business-model, de werkprocessen efficiënter ingericht zijn, de time-to-market ingekort wordt en de slagkracht verhoogd wordt. Pas dan kan een organisatie een juiste keuze maken uit de vele ICT-mogelijkheden, die ervoor moeten zorgen dat hun doelstellingen worden gehaald.

ValueXL kan u ondersteunen bij de realisatie van bovenstaande randvoorwaarden. Wij zijn daarin gespecialiseerd!

ValueXL wil verdere groei realiseren, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere gespecialiseerde marktpartijen, die acteren volgens onze "ValueXL Informatie Planning" aanpak. ValueXL blijft altijd het aanspreekpunt voor haar klanten en draagt de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.